תיק עבודות

קיבצנו עבורכם עבודות מגוונות בנושאים שונים- עימוד, עריכה, הגהה ועוד. אז אילו עוד עבודות עשינו במהלך השנים?

שנת 2014

 • בועז ברזילי תכנון ובינוי עירוני (בורסי, הוצאה לאור, 2014) 732 עמודים;
 • אברהם בן עזרא ויואל בן עזרא סוגיות בתחיקת הבנייה (בורסי, הוצאה לאור, 2014) 440 עמודים;
 • אייל רוזובסקי סודות הלטיגציה (בורסי, הוצאה לאור, 2014) 312 עמודים;
 • נחמיה בן-תור צווים נגד בנייה בלתי-חוקית (בורסי, הוצאה לאור, 2014) 934 עמודים;

שנת 2015

 • חוה שחור-לנדאו האמנה האירופית לזכויות אדם: מדריך בלווית השוואות למשפט בישראל (בורסי, הוצאה לאור, 2015) 304 עמודים;
 • בועז ברזילי תכנון ובינוי עירוני (בורסי, הוצאה לאור, מהדורת 2015) 810 עמודים;
 • שרון ידין רגולציה – המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (בורסי, הוצאה לאור, 2015) 394 עמודים;
 • שקד אבי הלבנת הון (בורסי, הוצאה לאור, 2015) 403 עמודים;
 • שמואל בר-ישראל ומשה רז-כהן רישום פרצלציות (בורסי, הוצאה לאור, 2015) 228 עמודים;

שנת 2016

 • גיל הררי האחריות החוזית לליקויי בנייה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות (בורסי, הוצאה לאור, 2016) 854 עמודים;
 • אריה גרובר אחריות המייצג בדיני המס: מדריך שימושי (בורסי, הוצאה לאור, 2016) 310 עמודים;
 • ארי סירקין זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים (בורסי הוצאה לאור, 2016) 462 עמודים;
 • אברהם בן עזרא המומחה בזירה המשפטית (בורסי הוצאה לאור, 2016) 466 עמודים;
 • יעקב שקד בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה (בורסי הוצאה לאור, 2016) 524 עמודים;
 • אייל כהן עיכבון בעת חדלות פרעון (הוצאת בורסי, 2016) 323 עמודים;
 • עיינת איילון הדין המשמעתי הלכות ויישומים (הוצאת בורסי, 2017), 538 עמודים;
 • שפינדל ערן וזכות יעל מאבק בעלי מניות – עילת הקיפוח בחברה פרטית וציבורית (הוצאת בורסי, 2017), 582 עמודים;
 • אייל נון (עורך) עטיפה של משפט צבי א' טל – האדם והשופט (הוצאת בורסי, 2017), 616 עמודים;

שנת 2017

 • זיאעד סמאן הבקשה להחזרת תפוס (הוצאת בורסי 2017), 260 עמודים;
 • אהרונוביץ' שי וגורמן אבי מסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה (הוצאת בורסי 2017), 1540 עמודים (שני כרכים);
 • הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (מכון בגין למשפט וציונות, חגי וינצקי ושאול שארף, עורכים, 2017) 87 עמודים;
 • שקל משה מס על טבעי – מיסוי גז ונפט (הוצאת בורסי, 2017) 844 עמודים;
 • גרינברג יעקב ואנדריי חתמוב מחקר בנושא: נכונותם של עובדים לאמץ תכנה חדשה לניהול מחזור חיי המוצר (הפקולטה לניהול טכנולוגיה, תכנית לתאר שני, 2017), 42 עמודים;
 • שקד יעקב פינוי מקרקעין (הוצאת בורסי, 2017) 640 עמודים;
 • דיתה לאוטמן מעבר לקשת (הוצאה עצמית, 2017), 104 עמודים;
 • רסל דיקשטיין רוחות בירושלים (הוצאת איפאבליש, 2017), הגהה 90 עמודים;
 • דוד סילורה ועלמה שרון גישור: מדריך מעשי – אזרחי – עבודה – משפחה (הוצאת בורסי, 2017), 822 עמודים;
 • המשרד לשירותי דת חוזר מנכל עז (2017), 75 עמודים;
 • לאוטמן דיתה מעבר לקשת (הוצאת עצמית, 2017), 96 עמודים;
 • בועז ברזילי תכנון ובינוי עירוני (מהדורת 2017, בורסי, 2014) 732 עמודים;

שנת 2018

 • יובל אזני דיני בנקאות – רגולציה בנקאית בישראל (ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2018);
 • קדש טל דיני ארנונה – פרשנות הלכה ומעשה (בורסי, 2018) 772 עמודים;
 • ד"ר אריק אריאל דיני תיווך (בורסי, 2018) 960 עמודים;

עיכבון

עיכבון

אחראיות המייצג

אחריות המייצג

אייל רוזובסקי - ליטיגציה

סודות הליטיגציה

בן תור - צווים

בן תור - צווים

ארי סירקין - בנקאות

דיני בנקאות

דיני חסינות - דר דפנה אבניאלי

דיני חסינות - דר דפנה אבניאלי

הפשע המאורגן במשפט דר זאיד פלאחשופט

הפשע המאורגן במשפט דר זאיד פלאחשופט

ליקויי בניה

ליקויי בניה

לנדאו שחור - אמנה אירופית

לנדאו שחור - אמנה אירופית

שרון ידין - רגולציה

שרון ידין - רגולציה

תכנון ובינוי עירוני

תכנון ובינוי עירוני

אבי שקד- הלבנת הון

אבי שקד - הלבנת הון

אייל כהן- עיכבון

אייל כהן - עיכבון

דיני השותפות בישראל מהדורה שנייה

דיני השותפות בישראל מהדורה שנייה

המרשם הפלילי - דר רותי קמיני

המרשם הפלילי - דר רותי קמיני